"دبیرخانه دائمی ابن­ هیثم" در دانشگاه شهید باهنر کرمان ­

با حمایت شــورای عالی انقــلاب فرهنــگی"برگزار می­ کند.

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-09-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-10-30
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-11-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-11-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-11-30
تاریخ شروع کنفرانس
1400-12-18
تاریخ پایان کنفرانس
1400-12-18

 

سومین همایش ابن هیثم و نور به صورت مجازی در 18 اسفند ماه 1400 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

لینک ورود به جلسه مجازی این همایش


برنامه زمانبندی سومین همایش ابن هیثم و نور از لینک زیر قابل دریافت است.

برنامه زمانبندی همایش ابن هیثم و نور

 

Poster

سومین همایش ابن هیثم و نور به صورت مجازی در 18 اسفند ماه 1400 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.


برگزار کنندگانکرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان پژوهش، پردیس افضلی پور، دانشکده فیزیک

 

حمایت کنندگان

شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

رایگان

اساتید

رایگان

شرکت کننده آزاد

رایگان